KURSINFORMASJON

Undervisningen tilpasses deltakernes nivå, se Europarådets nivåskala for språk
A grunnleggende kjennskap til språket
Nivå A1 - Nybegynner
Nivå A2 - Elementært nivå
B kan bruke språket selvstendig
Nivå B1 - Mellomnivå
Nivå B2 - Høyere mellomnivå
C kompetent språkbruker
Nivå C1 - Høyere nivå
Nivå C2 - Flytende, nærmer seg morsmålnivå

BOK

Valg av lærebøker i samråd med kursdeltaker(e), tilpasset aktuelt nivå. Som norsk lærebok i nygresk grammatikk foreslås Agapi Moschopoulou & Sjur Seim, 2021: Nygresk grammatikk. Hellas fra innsiden. (Kjøpes eventuelt fra kursleder)

Nygresk Grammatikk

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

OM

Agapi Moschopoulou har en bachelorgrad fra University of Ioannina, med morsmålundervisningskompetanse for videregående skoletrinn i Hellas, og videreutdanning i spesialpedagogikk og gresk som andre- eller fremmedspråk fra University of the Aegean. Hun har arbeidet med greskundervisning i Norge siden 2018.

KONTAKT

Tlf
+47 48684079
E-Post
laergresk@hotmail.com

Kontakt